Wieś Krzywa

Wieś Krzywa położona jest w środkowej części Beskidu Niskiego w Karpatach Zachodnich. I.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego.

Przez sąsiednią wieś Gładyszów prowadzi droga wojewódzka nr 977 z Tarnowa do przejścia granicznego Konieczna-Becherov.

Obiekty wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego

  • cerkiew św. św. Kosmy i Damiana, (obecnie kościół katolicki NMP Niepokalanie Poczętej), nawiązująca kształtem do staroruskich cerkwi (brak wieży, małe prezbiterium, bardzo duża nawa główna);
    • dzwonnica, drewniana;
  • cmentarz kościelny, usytuowany na północ od cerkwi z kamiennymi nagrobkami między innymi figurami Matki Bożej z Dzieciątkiem z końca XIX wieku przeważnie autorstwa kamieniarzy z Bartnego i Bodaków. Cmentarz odnowiony był w latach osiemdziesiątych XX wieku;
  • cmentarz wojenny nr 54 z I wojny światowej, kopiec obok cerkwi;
  • cmentarz wojenny nr 62 z I wojny światowej, w przysiółku Banica.
  • Inne zabytki

  • pomnik z tablicą pamiątkową poświęcony polskiej załodze bombowca Halifax zestrzelonego w rejonie Krzywej i Banicy w 1944 roku;
  • kamienne krzyże i figury.

Powiązane