Cerkiew pw. Narodzenia Najświetszej Marii Panny w Łosiu

Łosie - wieś położona w dolinie rzeki Ropy, lokowana pierwotnie w 1359 roku, ponownie w 1524 na prawie wołoskim. Znana była z wytwarzania smarów do wozów, wykorzystywano do ich produkcji miejscową ropę naftową.

Tutejsza cerkiew pochodzi z 1810 roku, w 1928 roku została powiększona. Jest to budynek drewniany, konstrukcji zrębowej, z słupową wieżą. W środku ołtarz główny i ikonostas barokowo-klasycystyczny z przełomu XVIII i XIX wieku oraz polichromia wykonana przez Mikołaja Golonkę w 1935 roku.

  Cerkiew Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Łosiu – parafialna cerkiew greckokatolicka, wzniesiona w 1810 w Łosiu.

  Cerkiew wpisano na listę zabytków w 1998. Została włączona do małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej.

  Cerkiew wybudowana została w 1810 roku. W 1928 roku uległa przebudowie – do zakrystii dostawiono dwie przybudówki oraz poszerzono nawę. Po II wojnie świątynia służyła wyznaniu rzymskokatolickiemu, a w latach 90. XX w. powróciła do grekokatolików. Do niedawna odbywały się w niej również nabożeństwa rzymskokatolickie. Obiekt został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego.

  Cerkiew jest trójdzielna, składa się z prezbiterium, nawy oraz babińca nad którym nadbudowano wieżę. Wnętrze nakryte jest płaskimi stropami, zdobi je polichromia figuralna i ornamentalna wykonana w 1935 roku przez Mikołaja Galankę. Uwagę zwraca uwagę ikonostas z XVIII/XIX w z kompletem ikon z tego okresu co podnosi jego wartość.

  Na sąsiadującym cmentarzu warto zobaczyć drewnianą kaplicę będącą faktycznie prezbiterium nieistniejącej cerkwi w Klimkówce z 1754 roku.

  Powiązane