Cerkwie

Cerkiew Dąbrowica Duża

W 1663 roku Mikołaj Hieronim Sieniawski ofiarował na własność braciom Grzegorzowi i Janowi Popowiczom grunt pod zbudowanie cerkwi. W latach 1664-1667 zbudowano cerkiew pw. św. Paraskewy.

Czytaj dalej

Obraz: 2018-05/240px-d-browica-pow.-le-ajski.jpg

Cerkiew Dębno - Fot. Bartosz Miller, 2009-11-21, Dębno

Na początku XIX wieku greckokatolicka parafia w Dębnie dysponowała starą drewnianą cerkwią, wybudowaną w 1609 roku. Pomimo przeprowadzanych remontów i napraw była w bardzo złym stanie. W 1808 r. ówczesny proboszcz ks. Aleksij Kaczkowski sporządził opis znajdujących się w probostwie nieruchomości, w którym o cerkwi pisał przez wielko letniość swoją, ku upadkowi bardzo bliska, y niebezpieczeństwem grożąca. Pomimo tak złego stanu, korzystano z niej przez kolejne ponad dwadzieścia lat. W 1828 r. proboszczem dębniańskiej parafii został Iwan Kaczkowski. Po zapoznaniu się ze stanem obiektu, rozpoczął intensywne starania o zdobycie funduszy na wybudowanie nowej cerkwi. Zwrócił się w tej sprawie do ówczesnego właściciela dóbr hr. Wojciecha Miera. Hrabia znał stan świątyni, a że ks. Kaczkowskiego darzył szacunkiem, wyraził chęć wsparcia pomysłu budowy murowanej cerkwi. W 1830 roku poprzez kodycyl[1] dobra hrabiego Miera nabył ordynat Łańcucki Alfred Potocki, który po śmierci hr. Miera (w 1831 r.) przejął wraz z nimi zobowiązanie wybudowania świątyni. W imieniu Potockiego dobrami Leżajskimi zarządzał wówczas Jan Madejski. Odwiedził on Dębno i widząc starą upadającą cerkiew, zapewniał proboszcza, że w ciągu najbliższych 3 lat rozpocznie budowę. Niestety w międzyczasie wybuchł w Leżajsku pożar, który zniszczył znaczącą część miasta. Zapadła decyzja o odbudowie, która odsunęła temat budowy cerkwi na kolejne lata.

Czytaj dalej

Obraz: 2018-05/00038-100715200602.jpg

Cerkiew Greckokatolicka pw. Opieki Matki Bożej w Hańczowej

Hańczowa to wieś położona w dolinie rzeki Ropy, lokowana w 1480 roku przez ród Gładyszów. Tutejsza cerkiew greckokatolicka została wybudowana w pierwszej połowie XIX wieku. Od roku 1958 - cerkiew prawosławna.

Jest to budynek trójdzielny, z wydłużonym prezbiterium, zakończonym trójbocznie i z wieżą słupowo-ramową. Posiada ikonostas z końca XIX wieku. Bramki ogrodzenia cerkiewnego z 1811 i 1871 roku.

  Czytaj dalej

  Obraz: 2018-05/240px-ha-czowa-cerkiew-opieki-matki-bo-ej-hb3-.jpg

  Cerkiew Greckokatolicka pw. Opieki Najświętszej Marii Panny w Zdyni

  Dawna cerkiew pw. Opieki NMP zbudowana została w 1786 roku. Trójdzielna, jednonawowa, konstrukcji zrębowej, z wieżą słupową, pokryta blachą. Wewnątrz ołtarz główny rokokowy z końca XVIII wieku i ikonostas barokowy z XVIII wieku. Obok niej stoi drewniana dzwonnica z 1912 roku.

  Cerkiew użytkowana obecnie jako kościół rzymskokatolicki. Odbywają się tu również nabożeństwa prawosławne.

  Obecnie wieś ta znana jest z corocznie odbywającej się "Łemkowskiej Watry".

   Czytaj dalej

   Obraz: 2018-05/240px-zdynia-cerkiew-opieki-matki-bo-ej-hb1-.jpg