Polecane Cerkwie

Obraz: 2018-05/cerkiew-w-bobrce-2.jpg

Cerkiew pw. Nałożenia Ryzy Najświętszej Maryi Panny w Bóbrce

Cerkiew pw. Nałożenia Ryzy Najświętszej Maryi Panny w Bóbrce (obecnie kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa) Drewniana cerkiew parafialna pochodząca z XVII wieku w latach …

Czytaj dalej
Obraz: 2018-05/240px-cetula-cerkiew-1.jpg

Kościół w Cetuli (wcześniej cerkiew)

Cerkiew Grekokatolicka. Parochia w Cetuli powstała na jakiś czas przed 1589 rokiem, czyli po założeniu wsi. Ostatnia cerkiew drewniana pw. św. Michała Archanioła została zbudowana przed 1801 …

Czytaj dalej
Obraz: 2018-05/284657.jpg

Kaplica Prawosławna pw. św. Jana Chrzciciela w Gładyszowie

Naprzeciwko cerkwi greckokatolickej - po drugiej stronie drogi - znajduje się drewniana, z dachem krytym blachą, kaplica zbudowana w 1857 roku. Obecnie odbywają się w niej nabożeństwa prawosławne. …

Czytaj dalej

Ostatnie Miejscowości

Wieś Jawornik Ruski

Jawornik Ruski (w latach 1977–1981 Jaworowice) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim, w gminie Bircza. Leży na Pogórzu Przemyskim.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa przemyskiego.

Czytaj dalej

Obraz: 2018-05/240px-jawornik-r.-panorama.jpg

Miasto Jarosław

Jarosław – miasto w Polsce, w województwie podkarpackim, siedziba powiatu jarosławskiego, położone nad Sanem, na pograniczu dwóch krain geograficznych: Doliny Dolnego Sanu i Podgórza Rzeszowskiego. W średniowieczu miasto na styku wschodniej Małopolski i Rusi Halickiej.

Prywatne miasto szlacheckie lokowane w 1375 roku położone było w XVI wieku w województwie ruskim. Jarosław uzyskał prawo składu w 1443 roku.

Według austriackiego spisu ludności z 1900 w 1640 budynkach w Jarosławiu na obszarze 2617 hektarów mieszkało 22660 osoby, z czego 12228 (54%) było katolikami, 5703 (25,2%) wyznawcami judaizmu, 4457 (19,7%) grekokatolikami, a 270 (1,2%) innej religii lub wyznania, 19269 (85%) było polsko-, 1448 (6,4%) ukraińsko-, 893 (3,9%) niemiecko-, a 208 (0,9%) innojęzycznymi.

Od 23 grudnia 1920 r. do 18 sierpnia 1945 r. znajdowało się na terenie województwa lwowskiego. Od 1945 do 1974 wchodziło w skład województwa rzeszowskiego. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa przemyskiego.

Czytaj dalej

Obraz: 2018-05/222px-jaroslaw-rynek-ratusz-2.jpg

Wieś Jałowe

Jałowe – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie bieszczadzkim, w gminie Ustrzyki Dolne.

Czytaj dalej

Obraz: 2018-05/1527149545_240px-ja-owe-cerkiew-w.-miko-aja-hb2-.jpg