Polecane Cerkwie

Obraz: 2018-05/-wi-tkowa-wielka-cerkiew.jpg

Cerkiew św. Michała Archanioła w Świątkowej Wielkiej

Cerkiew św. Michała Archanioła w Świątkowej Wielkiej  - dawna łemkowska cerkiew greckokatolicka w Świątkowej Wielkiej z 1757. Od 1986 rzymskokatolicki kościół filialny parafii Matki Bożej …

Czytaj dalej
Obraz: 2018-05/240px-p-tna-cerkiew-w.-paraskewy-hb3-.jpg

Cerkiew Greckokatolicka pw. św. Parascewy w Pętnej

Niewielka murowana cerkiew we wsi położonej w dolinie potoku Małastówka. Cerkiew wybudowana w 1916 roku na planie krzyża greckiego, na miejscu poprzedniej, drewnianej z 1700 roku. …

Czytaj dalej
Obraz: 2018-05/240px-dubiecko-art-gallery.jpg

Cerkiew Podniesienia Krzyża Świętego w Dubiecku

Cerkiew Podniesienia Krzyża Świętego w Dubiecku  – murowana parafialna cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Dubiecku Cerkiew została zbudowana w 1927, na miejscu wcześniejszej, drewnianej …

Czytaj dalej

Ostatnie Miejscowości

Wieś Jawornik Ruski

Jawornik Ruski (w latach 1977–1981 Jaworowice) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim, w gminie Bircza. Leży na Pogórzu Przemyskim.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa przemyskiego.

Czytaj dalej

Obraz: 2018-05/240px-jawornik-r.-panorama.jpg

Miasto Jarosław

Jarosław – miasto w Polsce, w województwie podkarpackim, siedziba powiatu jarosławskiego, położone nad Sanem, na pograniczu dwóch krain geograficznych: Doliny Dolnego Sanu i Podgórza Rzeszowskiego. W średniowieczu miasto na styku wschodniej Małopolski i Rusi Halickiej.

Prywatne miasto szlacheckie lokowane w 1375 roku położone było w XVI wieku w województwie ruskim. Jarosław uzyskał prawo składu w 1443 roku.

Według austriackiego spisu ludności z 1900 w 1640 budynkach w Jarosławiu na obszarze 2617 hektarów mieszkało 22660 osoby, z czego 12228 (54%) było katolikami, 5703 (25,2%) wyznawcami judaizmu, 4457 (19,7%) grekokatolikami, a 270 (1,2%) innej religii lub wyznania, 19269 (85%) było polsko-, 1448 (6,4%) ukraińsko-, 893 (3,9%) niemiecko-, a 208 (0,9%) innojęzycznymi.

Od 23 grudnia 1920 r. do 18 sierpnia 1945 r. znajdowało się na terenie województwa lwowskiego. Od 1945 do 1974 wchodziło w skład województwa rzeszowskiego. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa przemyskiego.

Czytaj dalej

Obraz: 2018-05/222px-jaroslaw-rynek-ratusz-2.jpg

Wieś Jałowe

Jałowe – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie bieszczadzkim, w gminie Ustrzyki Dolne.

Czytaj dalej

Obraz: 2018-05/1527149545_240px-ja-owe-cerkiew-w.-miko-aja-hb2-.jpg