Polecane Cerkwie

Obraz: 2018-05/jawornik-ruski-zespol-cerkiewny-1-.jpg

Cerkiew św. Dymitra w Jaworniku Ruskim

Cerkiew św. Dymitra w Jaworniku Ruskim  - drewniana greckokatolicka cerkiew parafialna, znajdująca się w Jaworniku Ruskim, w gminie Bircza, w powiecie przemyskim. Cerkiew zbudowano w 1882 w …

Czytaj dalej
Obraz: 2018-05/240px-cewk-w-cerkiew-w.-dymitra-hb1-.jpg

Cerkiew św. Dymitra w Cewkowie

Cerkiew św. Dymitra w Cewkowie  – drewniana parafialna cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Cewkowie. Cerkiew zbudowana została w 1844. Remontowano ją w 1925. Cerkiew należała do dekanatu …

Czytaj dalej
Obraz: 2018-05/240px-gorajec-cerkiew-narodzenia-naj-wi-tszej-marii-panny-hb3-.jpg

Cerkiew Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gorajcu

Cerkiew pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorajcu  z XVI w. – należy do najstarszych obiektów drewnianego budownictwa cerkiewnego w Polsce. Oprócz niej z tego okresu i na tym …

Czytaj dalej

Ostatnie Miejscowości

Wieś Jawornik Ruski

Jawornik Ruski (w latach 1977–1981 Jaworowice) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim, w gminie Bircza. Leży na Pogórzu Przemyskim.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa przemyskiego.

Czytaj dalej

Obraz: 2018-05/240px-jawornik-r.-panorama.jpg

Miasto Jarosław

Jarosław – miasto w Polsce, w województwie podkarpackim, siedziba powiatu jarosławskiego, położone nad Sanem, na pograniczu dwóch krain geograficznych: Doliny Dolnego Sanu i Podgórza Rzeszowskiego. W średniowieczu miasto na styku wschodniej Małopolski i Rusi Halickiej.

Prywatne miasto szlacheckie lokowane w 1375 roku położone było w XVI wieku w województwie ruskim. Jarosław uzyskał prawo składu w 1443 roku.

Według austriackiego spisu ludności z 1900 w 1640 budynkach w Jarosławiu na obszarze 2617 hektarów mieszkało 22660 osoby, z czego 12228 (54%) było katolikami, 5703 (25,2%) wyznawcami judaizmu, 4457 (19,7%) grekokatolikami, a 270 (1,2%) innej religii lub wyznania, 19269 (85%) było polsko-, 1448 (6,4%) ukraińsko-, 893 (3,9%) niemiecko-, a 208 (0,9%) innojęzycznymi.

Od 23 grudnia 1920 r. do 18 sierpnia 1945 r. znajdowało się na terenie województwa lwowskiego. Od 1945 do 1974 wchodziło w skład województwa rzeszowskiego. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa przemyskiego.

Czytaj dalej

Obraz: 2018-05/222px-jaroslaw-rynek-ratusz-2.jpg

Wieś Jałowe

Jałowe – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie bieszczadzkim, w gminie Ustrzyki Dolne.

Czytaj dalej

Obraz: 2018-05/1527149545_240px-ja-owe-cerkiew-w.-miko-aja-hb2-.jpg