Cerkiew św. Mikołaja w Grabówce

Cerkiew św. Mikołaja w Grabówce – filialna cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Grabówce. Cerkiew należała parafii greckokatolickiej w Lalinie.

Cerkiew została zbudowana w roku 1864, prawdopodobnie w miejscu starszej drewnianej świątyni z 1789 r. Jest to budowla murowana z kamienia, otynkowana, zorientowana na planie prostokąta z węższym, zamkniętym półkoliście prezbiterium. Cerkiew była remontowana w roku 1920.

Po wojnie cerkiew została przejęta przez kościół rzymskokatolicki. Po roku 1947 została opuszczona i popada w ruinę.

Obok cerkwi znajdują się ruiny murowanej z kamienia dzwonnicy parawanowej

Powiązane