Cerkiew Greckokatolicka pw. św. Kosmy i Damiana w Krzywej

Krzywa, dawniej Krywa, to wieś lokowana w 1564 roku . W czasie schizmy tylawskiej miejscowi Łemkowie zostali wierni grekokatolicyzmowi. Cerkiew zbudowana w 1924 roku na miejscu poprzedniej zniszczonej w czasie I wojny światowej. Jest to budynek trójdzielny, zwieńczony trzema osmiobocznymi kopułami, z największą w środku. Każdą z nich zdobi kuty krzyż. Obok cerkwi drewniana dzwonnica z 1924 roku.

Cerkiew użytkowana obecnie jako kościół rzymskokatolicki.

    Architektura świątyni nawiązuje do cerkwi staroruskich rzadko spotykanych na Łemkowszczyźnie. Jest to cerkiew drewniana konstrukcji zrębowej, orientowana, trójdzielna: na planie trzech kwadratów: nawa,prezbiterium i babiniec. Dach: czterospadowy nad nawą, a kalenicowy nad babińcem i prezbiterium. Dach zwieńczony trzema ośmiobocznymi kopułami, największą w środku, zakończonymi kutymi krzyżami. Pokryty blachą. Ściany oszalowane pionowo z listwowaniem.

    Wewnątrz stropy płaskie z fasetą, ściany obite deskami, brak polichromii. Z dawnego wyposażenia zachował się ołtarz główny z baldachimem. Inne elementy wyposażenia to dwa ołtarze boczne z końca XIX wieku oraz oryginalne drewniane ławki.

    Powiązane