Cerkiew Prawosławna pw. św. Dymitra w Bodakach

Prawosławna cerkiew filialna w Bodakach. Należy do parafii Świętych Kosmy i Damiana w Bartnem, w dekanacie Gorlice diecezji przemysko-gorlickiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Położona na małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej.

Świątynia znajduje się w pobliżu kościoła rzymskokatolickiego św. Dymitra (dawnej cerkwi greckokatolickiej).

Cerkiew drewniana, oszalowana, orientowana, bezwieżowa, trójdzielna. Nawa jest szersza od babińca i prezbiterium. Dach blaszany, z dwiema kopułami (nad nawą i prezbiterium). Wewnątrz znajduje się skromny, drewniany ikonostas.

Świątynię wzniesiono w latach 1932–1934, w wyniku konwersji części mieszkańców wsi na prawosławie (schizma tylawska). Cerkiew zbudował miejscowy cieśla Wasyl Frencko. Po wysiedleniu ludności w ramach Akcji „Wisła” (1947), obiekt zamieniono na stodołę. Ponowne otwarcie cerkwi nastąpiło w 1957. Od tego czasu świątynia była wielokrotnie remontowana, m.in. w 2005 wymieniono pokrycie dachu.

Nabożeństwa w cerkwi odprawiane są w większość niedziel. Święto patronalne obchodzone jest 8 listopada (według starego stylu 26 października).

Cerkiew została wpisana do rejestru zabytków 3 marca 2006 pod nr A/45/M

Powiązane