Cerkiew Michała Archanioła w Brzegach Dolnych

Cerkiew Michała Archanioła (obecnie rzymskokatolicki kościół parafialny pw. Matki Bożej Różańcowej) — drewniana greckokatolicka cerkiew, wzniesiona we wsi Brzegi Dolne w miejscu wcześniejszej cerkwi, wzmiankowanej już w roku 1615.

Cerkiew wzniesiona w roku 1844. Odnawiana kolejno w latach 1884, 1909 i 1922. Po powrocie wsi do Polski w roku 1951 cerkiew służyła Zarządowi Budownictwa Leśnego za magazyn nawozów i materiałów budowlanych. W roku 1973 przejęta została przez kościół rzymskokatolicki. W roku 1978 przeszła remont generalny.

Cerkiew w Brzegach Dolnych jest świątynią dwudzielną o konstrukcji zrębowej. Do prezbiterium przylegają dwie zakrystie, z czego południowa została dobudowana podczas remontu w roku 1909. Nawa szersza niż prezbiterium. Nad obiema częściami dachy dwuspadowe. Nad nawą baniasta wieżyczka.

W świątyni nie zachowały się elementy pierwotnego ruchomego wyposażenia. Na ścianach i stropach zachowana polichromia figuralna i ornamentalna. Stanowiące najcenniejszy element wyposażenia XVIII wieczne rzeźby pochodzą z kościoła w Przeworsku.

Na zachód od cerkwi stoi murowana dzwonnica parawanowa, najprawdopodobniej wybudowana równocześnie z cerkwią.

Powiązane