Cerkiew św. Michała Archanioła w Brzeżawie

Cerkiew św. Michała Archanioła w Brzeżawie – drewniana filialna cerkiew greckokatolicka w Brzeżawie, w gminie Bircza, w powiecie przemyskim.

Została zbudowana w 1843, na miejscu wcześniejszej cerkwi, remontowana na przełomie XIX i XX wieku. Ikonostas z drugiej połowy XIX wieku rozmontowano, a ikony rozmieszczono na ścianach nawy i ścianie tęczowej. Została zachowana polichromia figuralna. W przedsionku znajduje się ikona z XVIII wieku, przedstawiająca Chrystusa Nauczającego.

Należała do greckokatolickiej parafii w Lipie.

Po II wojnie światowej przejęta przez kościół rzymskokatolicki, remontowana w latach 70. XX wieku. Obecnie użytkowana jako filialny kościół pw. św. Michała Archanioła w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Lipie, w dekanacie Bircza.

Powiązane