Cerkiew Podwyższenia Krzyża Świętego w Dziewięcierzu

Drewniana cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Została wybudowana w 1838 roku z inicjatywy miejscowego parocha, który był ojcem ważnej postaci w dziejach eparchii przemyskiej - bp. Konstanyna Czechowicza (1847-1915).

Kaplica prywatna, greckokatolicka. Wybudowana w 1987 roku na działce państwa Tekli i Nestora Nyczajów w miejscu objawień Matki Bożej z lat 50 - tych XX wieku. Trzy razy rozbudowana w latach 90-tych XX w. Użytkowana jako kaplica mszalna, od 1991 roku, w każdą niedzielę, przez grekokatolików i rzymskokatolików. Obecnie przy kaplicy istnieje parafia greckokatolicka pw. Narodzenia NMP. Ks. proboszcz Jan Tarapacki sprawuje liturgię w każdą niedzielę o godz. 8.00, a franciszkanie z Horyńca odprawiają Mszę św. o godz. 10.00.

Broń nas, Jezu, od rąk szatana, byśmy nigdy nie popadli do nich, tylko do Ciebie szli, o Jezu. 
Maryjo odwiedzaj nas co dnia, co godziny, gdy do Ciebie się modlimy i chwalimy Boga. Wierzymy, że gdy się modlimy, nie tylko Maryja nas odwiedza ale i Bóg w Trójcy Jedyny. Amen.

Usytuowana była na specjalnie usypanej terasie, wzmocnionej kamiennym murem z kaplicami i bramami. Cerkiew była założona na planie trójdzielnym dobudowaną podpiwniczoną zakrystią przy południowej ścianie sanktuarium. Poszczególne części były pokryte kopułami. Do dewastacji zespołu cerkiewnego przyczynili się żołnierze sowieccy, którzy jeszcze w latach 40. XX wieku, gdy znajdował się on po radzieckiej stronie granicy, ściągnęli z cerkwi i dzwonnicy blachę. Po 1951 roku zrujnowany, drewniany zespół cerkiewny w Dziewięcierzu rozebrano. Część materiału użyło wojsko do budowy mostu w Horyńcu.

Powiązane