Wieś Pętna

Pętna – przysiółek wsi Małastów w Polsce, położony w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim, w gminie Sękowa. Liczy około 40 domów, 150 mieszkańców.

Wieś leży w północnej części Beskidu Niskiego. Jej zabudowa jest rozciągnięta na długości ok. 4 km w górnej części doliny potoku Małastówka. Od północy ogranicza ją grzbiet Kornuty (677 m n.p.m.) i Dziamery (756 m n.p.m.), od południa Wierch Wirchne (635 m n.p.m.).

Lokowana była na prawie wołoskim w 1557 r. przez starostę bieckiego Stanisława Bonera. Za czasów Rzeczypospolitej była wsią królewską, natomiast w okresie zaborów należała do rodziny Siemieńskich.

W II poł. XIX w. wydobywano w Pętnej ropę naftową: w 1881 r. istniało tu 5 szybów głębokości do 130 m, należących do żydowskiej rodziny Wetheimerów. Wieś liczyła wówczas (1885 r.) 105 gospodarstw z 680 mieszkańcami. Próby wznowienia wydobycia ropy w latach międzywojennych nie powiodły się: zaczopowane rury widoczne są do dziś w pobliżu cerkwi.

W latach 1975–1998 przysiółek administracyjnie należał do województwa nowosądeckiego.

Obiekty wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego

  • cerkiew św. Paraskewy – (od 27 października 1999 r właścicielem świątyni jest greckokatolicka Parafia św. Paraskewii). Cerkiew jest położona w dolnej części wsi. Została zbudowana w 1916 r., murowana, na planie krzyża greckiego w stylu bizantyjskim;
    • dzwonnica – pozostałość po drewnianej cerkiewii z 1700, która stała tu do 1935 roku.
    • cmentarz grzebalny.
  • cmentarz wojenny nr 63 z I wojny światowej, (114 żołnierzy obydwu armii, poległych 2 maja 1915 r.) - na pn. stokach Wierchu Wirchne

Powiązane