Kaplica Prawosławna pw. św. Jana Chrzciciela w Gładyszowie

Naprzeciwko cerkwi greckokatolickej - po drugiej stronie drogi - znajduje się drewniana, z dachem krytym blachą, kaplica zbudowana w 1857 roku. Obecnie odbywają się w niej nabożeństwa prawosławne. Przed wojną była użytkowana również jako prowizoryczna cerkiew greckokatolicka.

    Parafialna cerkiew prawosławna pod wezwaniem Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Gładyszowie stoi za gospodarstwami z dala od drogi głównej. Cerkiew pierwotnie wzniesiona została jako kaplica greckokatolicka w XIX wieku, w roku 1857. W związku z przejęciem funkcji cerkwi parafialnej w 1914 r. została znacznie rozbudowana. Starsza część ścian cerkwi jest konstrukcji zrębowej, pokryta gontem. Nowsza, dobudowana posiada konstrukcję słupową. Wewnątrz świątyni znajduje się ikonostas z XX wieku oddzielający nawę i zamknięte prezbiterium w którym widnieje ludowa polichromia z przedstawieniem Trójcy Świętej.