Cerkiew Świętych Kosmy i Damiana w Gwoździance

Cerkiew Świętych Kosmy i Damiana w Gwoździance – dawna cerkiew greckokatolicka, wzniesiona pod koniec XVIII wieku w Gwoździance.

Po 1947 użytkowana jako rzymskokatolicki kościół filialny Świętych Kosmy i Damiana parafii w Niebylcu.

Obiekt wpisany w 1979 do rejestru zabytków.

Powiązane