Cerkiew św. Paraskewy w Daliowej

Cerkiew św. Paraskewy w Daliowej – drewniana cerkiew greckokatolicka z 1933.

Wzniesiona w 1933 cerkiew znajduje się na miejscu wcześniejszej świątyni greckokatolickiej, która spłonęła dwa lata wcześniej. Po Akcji Wisła została przejęta przez miejscowy PGR i zamieniona na magazyn. Po 1989, dzięki pomocy finansowej Łemków z Ameryki, przeszła gruntowny remont i w 1995 została ponownie poświęcona. Nabożeństwa odbywają się w niej jednak tylko w wybrane święta.

Cerkiew reprezentuje ukraiński styl narodowy, została wzniesiona na planie krzyża, z pojedynczą kopułą nad skrzyżowaniem naw i dachami dwuspadowymi ponad ramionami krzyża. Jest orientowana, całą bryłę otacza daszek okapowy. Wyposażenie cerkwi zachowało się jedynie fragmentarycznie. Pierwotnie znajdujące się w niej ikony znajdują się obecnie w Muzeum Narodowym we Lwowie imienia Andrzeja Szeptyckiego.

  • Widok od południa
  • Od północy
  • Widok ze strony zachodniej

Powiązane