Cerkiew Podwyższenia Krzyża Świętego w Huwnikach

Cerkiew Podwyższenia Krzyża Świętego w Huwnikach – murowana filialna cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Huwnikach.

Zbudowana w 1825, w stylu klasycyzującym, jednonawowa. Wybudowana jako rzymskokatolicka kaplica grobowa rodziny Tyszkowskich, których prochy spoczywają w katakumbach świątyni. Wewnątrz zachowana polichromia figuralno-geometryczna z 1913 roku wykonana przez Andrija Demkowycza.

Cerkiew należała do greckokatolickiej parafii w Makowej.

Obecna cerkiew greckokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża świętego pochodzi z 1825 roku, jednakże cerkiew w tej miejscowości istniała już dużo wcześniej - pierwsze wzmianki o cerkwi w Huwnikach pochodzą z 1507 roku.

Cerkiew powstała w dawnej kaplicy grobowej należącej do rodziny Tyszkowskich, do dziś w katakumbach cerkwi spoczywają prochy członków tego rodu. Ściany i sklepienia cerkwi zdobi polichromia wykonana przez Andrija Demkowycza w 1913 roku. Pomimo, iż cerkiew w Huwnikach została odnowiona pod koniec XX wieku a w roku 2000 ponownie konsekrowana nie jest użytkowana. Przy cerkwi znajdują się zabytkowa murowana dzwonnica oraz cmentarz.

Powiązane