Cerkiew Opieki Matki Bożej w Jaksmanicach

Cerkiew Opieki Matki Bożej w Jaksmanicach – drewniana filialna cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Jaksmanicach.

Cerkiew znajduje się na wzniesieniu we wschodniej części wsi.

W skład zespołu cerkiewnego wchodzą:

  • Cerkiew (obecnie jest wykorzystywana jako kościół rzymskokatolicki) - powstała w 1901 . Jest budynkiem zbudowanym w kształcie krzyża, murowanym, z cegły i otynkowanym z 3-bocznym prezbiterium. Nad babińcem, przecięciem nawy i transeptu oraz nad prezbiterium znajdują się wieńczące dach kopuły. Na podłodze znajduje się dawna posadzka terakotowa
  • Drewniana dzwonnica
  • Cmentarz greckokatolicki - zlokalizowany jest na zboczach wzniesienia nieopodal cerkwi. Na terenie porośniętym starodrzewiem znajduje się około 40 nagrobków pochodzących z połowy XX wieku (m.in. duchownych unickich). Większość stanowią postumenty z krzyżami posiadające dekoracje o ludowym charakterze[1].

Zespół cerkiewny został wpisany do rejestru zabytków 9 marca 1994.

Po II wojnie światowej cerkiew została przejęta przez kościół rzymskokatolicki. Obecnie funkcjonuje jako kościół parafialny parafii Narodzenia NMP w Jaksmanicach.

Powiązane