Cerkiew Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bezmiechowej Górnej

Cerkiew Narodzenia NMP w Bezmiechowej Górnej - drewniana filialna cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Bezmiechowej Górnej.

Cerkiew zbudowana została w 1830, była odnawiana w 1911 i 1937. Należała do parafii greckokatolickiej w Manastercu. Od 1968 używana przez Kościół rzymskokatolicki.

Cerkiew w Bezmiechowej Górnej jest świątynią orientowaną, o konstrukcji zrębowej. Poszczególne części świątyni wzniesione na planach kwadratów. Do prezbiterium przylegają dwie zakrystie, nawa szersza od pozostałych części, na zrębie babińca słupowa wieża. Nad prezbiterium i nawą dach jednokalenicowy z wieżyczką i baniastym hełmem. Nad wieżą dach namiotowy z latarnią.

Na ścianach i stropie polichromia pochodząca prawdopodobnie z 1937 r. Zachowany ołtarz cerkiewny z cyborium na czterech kolumnach oraz ikonostas, który jednak został przesunięty na tylną ścianę prezbiterium.

Powiązane