Cerkiew Greckokatolicka pw. św. Parascewy w Pętnej

Niewielka murowana cerkiew we wsi położonej w dolinie potoku Małastówka.

Cerkiew wybudowana w 1916 roku na planie krzyża greckiego, na miejscu poprzedniej, drewnianej z 1700 roku. Wewnątrz ikonostas i ołtarz barokowy z XVIII wieku. Przed wejściem dzwonnica z 1700 roku.

Obecnie, obok cerkwi greckokatolickiej, pełni także funkcje kościoła rzymskokatolickiego.

    Cerkiew św. Paraskewy w Pętnej – parafialna cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Pętnej, wzniesiona w 1916.

    Po 1947 przejęta i użytkowana przez kościół rzymskokatolicki. W 1999 odzyskana przez grekokatolików i odtąd pełni funkcję cerkwi parafialnej. Obecnie współużytkowana także przez rzymskokatolicką parafię w Małastowie.

    Cerkiew wraz z dzwonnicą i cmentarzem przycerkiewnym wpisano na listę zabytków w 1987. Drewniana dzwonnica z 1700 została włączona do małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej.

    Powiązane