Cerkiew Greckokatolicka pw. św. Kosmy i Damiana w Małastowie

Cerkiew została zbudowana z kamienia i cegły w 1805 roku. Jest ona jednonawowa, kryta blachą, posiada drewnianą wieżę. Wewnątrz odnajdziemy fragmenty ikonostasu oraz ołtarze barokowo-klasycystyczne z XIX wieku.

Cerkiew pełni obecnie funkcję kościoła rzymskokatolickiego.

    Cerkiew św. św. Kosmy i Damiana w Małastowie – dawna cerkiew greckokatolicka, wzniesiona w 1805 we wsi Małastów.

    Po 1947 przejęta i użytkowana przez kościół rzymskokatolicki. Od 1951 roku pełni funkcję kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny parafii w Małastowie. Obecnie współużytkowana także przez grekokatolików z parafii w Pętnej.

    Cerkiew wpisano na listę zabytków w 1991.

    Powiązane