Cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra Męczennika (obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Matki Bożej Niepokalanej) w Desznicy

Wieś Desznica położona jest wzdłuż potoku Ryj, na południowy - zachód od Nowego Żmigrodu i Kątów.

We wsi znajduje się kościół parafialny, który wcześniej był cerkwią greckokatolicką. Położony jest 200 metrów od przystanku autobusowego Desznica Szkoła.

Osadę lokowano na prawie wołoskim, pierwsze wzmianki o niej pochodzą z 1540, wieś należała wtedy do dóbr królewskich. Potem prawa do niej przejął ród Stadnickich, następnie pod koniec XIX wieku trafiła pod rządy Gaszyńskich i księcia Sanguszko. Potem rządy przejęli Żydzi i rozparcelowali wieś w 1884 roku.

W czasie I wojny światowej toczyły się w Desznicy walki, po których pamiątką pozostał cmentarz.

Cerkiew w Desznicy wybudowano w 1790 roku. Konsekrowano ją w 1891 roku, tuż po zakończeniu upiększania i odnowienia jej sfinansowanego przez greckokatolickiego kardynała Sylwestra Sembratowicza. Cerkiew była remontowana również w kolejnych latach - 1898, 1901, 1930.

Podczas frontu w styczniu 1945 roku świątynia została poważnie zniszczona pociskami.

Cerkiew zbudowana jest z ciosanego piaskowca pochodzącego z tutejszych terenów. Wyglądem przypomina typowe kościoły rzymskokatolickie. Posiada dużą nawę i mniejsze od niej prezbiterium z zakrystią. Dachy dwuspadowe kryte są blachą.

We cerkwi były cenne obrazy wykonane przez włoskiego malarza, zostały wywiezione na tereny ZSRR przez wyjeżdżających Łemków.

Ściany świątyni są pokryte polichromią. Nad prezbiterium znajdują się postacie Trójcy Świętej. W nawie głównej na suficie obraz Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Na ołtarzu bocznym można zobaczyć piękną ikonę - Ecce Homo. W ołtarzu głównym znajdują się fragmenty relikwii św. Katarzyny i św. Wojciecha.

W cerkwi znajduje się żyrandol przywieziony ze świątyni w Kotani, podobnie jak dzwon.

Na skarpie poniżej cerkwi leży cmentarz wojenny nr. 7 z I Wojny Światowej projektu Duszana Jurkowicza.

Na cmentarzu parafialnym stare łemkowskie nagrobki. W okolicy kilka starych kapliczek.

Powiązane